Opzet

Concreet ziet het project er als volgt uit: er vindt een intake plaats waarin je geschiktheid wordt getest en waarbij je onder andere aangeeft hoe vastbesloten je bent om te ontslaven. Op basis daarvan wordt vastgesteld of je nog aan het voortraject deelneemt of meteen ook het groepsproces in gaat. Uiteraard kun je in het gesprek ook informatie verzamelen die je nodig hebt om je veilig te voelen binnen onze aanpak.

In het voortraject beginnen we met onderzoek naar wat je doet, sinds wanneer je het doet en wat tot nu toe de positieve en negatieve gevolgen zijn geweest. Ook allerlei mogelijke verklaringen en smoezen voor je gedrag nemen we onder de loep. Pas als het besef er bij jou is dat er werkelijk sprake is van een verslaving, wat de effecten daarvan zijn en dat je er mee wilt stoppen, kan het feitelijke werk beginnen. Dit onderzoek doe je samen met je persoonlijke begeleider in regelmatig terugkerende sessies.

Bij het feitelijke ontslaven gebeurt het voorgaande ook, tegelijkertijd maken we concreet waar je mee wilt stoppen en wanneer je daarmee stopt. Dat is je concrete wilsbesluit, wat je ook je liefdesbesluit kunt noemen.
We zijn daarnaast ook benieuwd naar wat zich mogelijk onder de verslaving verborgen heeft. Wat probeerde je in rook te doen opgaan, weg te kopen of te benevelen?

In deze fase zijn er drie pijlers die je ondersteuen. Er zijn maandelijkse groepsbijeenkomsten, je hebt individuele gesprekken met je persoonlijk begeleider en de mogelijkheid tot consultatie per telefoon of e-mail. En er is een besloten forum op internet waarop je in contact staat met alle deelnemers uit jouw groep en waarop je vragen kunt stellen aan de anderen en om ondersteuning kunt vragen.

Het is dus belangrijk om te weten dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen en dat er een vangnet is voor steun en hulp. Dat vangnet bestaat uit de begeleiders en je groepsgenoten. Het is leerzaam en ondersteunend om met anderen in alle openheid te praten over je verslaving. Want waarom ben juist jij verslaafd aan zoetigheid, en een ander aan over-kritisch denken over anderen? Je verslaving zegt iets over jou en is herkenbaar in de vele facetten van je leven. Ontslaven is dus ook jezelf ont-dekken.

Van tevoren staat niet vast hoe lang je deelname aan het project zal duren. Onze ervaring leert echter dat je deelname zal schommelen tussen de negen maanden en anderhalf jaar.