Ontwenningsproces

Hoe weet je of je ergens aan verslaafd bent? Dat merk je wanneer je spanning of onrust voelt als je een bepaald middel niet tot je neemt of een bepaald gedrag niet vertoont. Dat gevoel verdwijnt als je toegeeft aan je verlangen, maar deze bevrijding blijkt altijd weer van korte duur te zijn. Al snel voel je het verlangen weer opkomen en de aandrift wordt sterker naarmate je langer niet toegeeft. Het lijkt alsof er iets of iemand bezit van je heeft genomen, die jou laat doen wat je niet wilt. Binnen deze cyclus worden je behoeften nooit echt vervuld.

Als je ophoudt met je verslaving te voeden, krijg je ontwenningsverschijnselen. Vaak zijn dat lichamelijke verschijnselen, die meestal snel overgaan. De psychische ontwenningsverschijnselen zijn veel hardnekkiger. Je kunt aan niets anders meer denken. En je vindt steeds weer argumenten om toch weer toe te geven aan de drang.
Een tijdlang zijn de ontwenningsverschijnselen overheersend, maar dan worden ze minder heftig en doen ze zich steeds minder vaak voor.
Het helpt om te beseffen dat ontwenningsverschijnselen tekenen zijn van een reinigingsproces waarbij het oude wordt uitgedreven, eerst uit je lichaam en vervolgens uit je geest. Er komt ruimte voor het nieuwe, voor wie je werkelijk bent, het wordt weer licht.